(10/06/2020)

Thông tin về khẩu trang không dệt tại Nhật Bản

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã xẩy ra tình trạng khan hiếm khẩu trang tại Nhật Bản Chính phủ Nhật Bản đã có yêu cầu tăng lượng sản xuất khẩu trang trong nước và xây dựng chính sách hỗ trợ đầu tư mới thiết bị để sản xuất khẩu trang. Hơn nữa dù có tăng lượng sản xuất trong nước và mở lại việc nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 600 triệu khẩu trang vào tháng 3 nhưng nhu cầu trong nước vẫn chưa đáp ứng đủ.

Hiện tại, lượng khẩu trang trong nước chủ yếu từ nguồn nhập khẩu, tỷ lệ vào khoảng 80%. Chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản