(20/12/2017)

Thông tin về Bộ an toàn thực phẩm dược phẩm Hàn Quốc

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (tiền thân là Cục An toàn Thực phẩm của Cục quản lý thực phẩm dược phẩm Hàn Quốc – KFDA) chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động an toàn thực phẩm liên quan đến chính sách, thực thi, kiểm tra và giám sát, theo dõi toàn bộ các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm nhằm bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng bằng cách đảm bảo an toàn thực phẩm từ trang trại tới người tiêu dùng.
 1. THỰC PHẨM

Các bộ luật, văn bản pháp quy và hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm

 • Các hoạt động giám sát và phòng chống dịch bệnh thực phẩm
 • Các hoạt động hợp tác quốc tế
 • Bộ quy chuẩn phụ gia thực phẩm
 • Luật thực phẩm chức năng
 • Đạo luật đặc biệt về quản lý an toàn đối với chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ em
 • Luật quản lý an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

 2.      NÔNG THỦY SẢN

Thực  thi các chính sách cung cấp các sản phẩm nông sản và thủy sản.

Thiết lập cơ sở hạ tầng trong nước nhằm đảm bảo cho người dân được sử dụng các sản phẩm nông thủy sản sạch.

 

Các bộ luật, văn bản pháp quy và hoạt động dán nhãn tiêu chuẩn đối với các sản phẩm chăn nuôi

 • Chương trình quản lý quốc gia đối với các sản phẩm thịt
 • Luật quản lý vệ sinh sản phẩm chăn nuôi 

 

3. DƯỢC PHẨM

 • Quản lý an toàn dược phẩm
 • Quản lý chất lượng dược phẩm
 • Quản lý an toàn các chất ma túy
 • Rà soát và chứng nhận dược phẩm

Website: http://www.mfds.go.kr/eng/index.do

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc