(07/02/2020)

Thông tin thị trường rau quả tươi EU

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hiểu biết về thị trường EU trước khi có quyết định chuyển đổi hàng rau quả từ Trung Quốc sang EU trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU xin tóm tắt các thông tin liên quan đến thị trường rau quả tươi tại EU.
Thông tin thị trường rau quả tươi EU

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg