(04/09/2013)

Thông tin thị trường Ấn Độ tháng 8 năm 2013

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ giới thiệu thông tin thị trường - ngành hàng tại Ấn Độ tháng 8 năm 2013

Nội dung chính của Bản tin tháng 8 bao gồm:

 

Ấn Độ đã xuất khẩu được khoảng 6 triệu tấn gạo;

Xuất khẩu cà phê Ấn Độ giảm 4% trong 7 tháng qua;

Sản lượng cà phê Ấn Độ có thể giảm so với dự đoán;

Sản lượng chè của Ấn Độ tăng 4% trong tháng 6 năm 2013;

Giá hạt tiêu tăng tại Ấn Độ do mưa nhiều và mùa lễ hội đang đến gần;

Kế hoạch tăng sản lượng cao su của Ủy ban Cao su Ấn Độ;

Sản lượng cao su Ấn Độ giảm mạnh trong tháng 7 năm 2013;

Chính phủ đã cho phép Tổng Công ty Bông Ấn Độ (CCI) xuất khẩu;

Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ trong tháng 7 đạt 430,1 triệu USD, tăng 37%;

Xuất khẩu của Ấn Độ tăng 11,64% trong tháng 7 năm 2013;

Xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ đạt 7,8 tỷ USD trong quý 1;

Nhập khẩu than tăng 48% trong tháng 6 năm 2013;

Ấn Độ nhập khẩu 2 triệu tấn Urea trong 4 tháng qua;

Ấn Độ nhập 310 tấn vàng trong quý 1 năm tài chính 2013-14;

Chính phủ Ấn Độ cấm nhập khẩu miễn thuế đối với ti vi màn hình phẳng;

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Ấn Độ tăng 16% đạt 1,44 tỷ USD  trong tháng  6 năm 2013./.

Bùi Trung Thướng.


Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ