(06/06/2013)

Thông tin thị trường Ấn Độ tháng 5 năm 2013

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ giới thiệu thông tin thị trường Ấn Độ tháng 5 năm 2013.

Nội dung chính của bản tin tháng 5 bao gồm:

Ấn Độ tăng giá hỗ trợ tối thiểu lúa gạo cho nông dân thêm 60 Rupi/tạ lên 1.310 Rupi/tạ;

Giá chè đen CTC tại Ấn Độ tăng;

Giá cà phê tại Ấn Độ tăng;

Ấn Độ có thể sẽ tăng thuế nhập khẩu điều từ Việt Nam và Braxin;

Xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ giảm 21% trong năm tài chính 2012/13;

Nhập khẩu cao su tự nhiên giảm 38% trong tháng 4 năm 2013;

Ngành cao su Ấn Độ kêu gọi Chính phủ bỏ thuế hải quan cho nguyên liệu nhập khẩu;

Xuất khẩu dầu thực vật giảm 51% trong tháng 4 năm 2013;

Diện tích gieo trồng bông tại Ấn Độ giảm 10 - 15%;

Xuất khẩu khô đậu tương giảm 70,15% trong tháng 4;

Xuất khẩu vàng bạc, đá quý, đồ trang sức của Ấn Độ tăng 33%;

Xuất khẩu đồ da của Ấn Độ tăng 11,6%;

Xuất khẩu hoa của Ấn Độ tăng 17-20% trong năm tài chính 2012-13;

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 325 tỷ USD trong năm tài chính 2013/14

Nhập khẩu của Ấn Độ tăng 10,9%;

Ấn Độ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại ở nước ngoài;

Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ 4 tháng đầu năm 2013 đạt 1,804 tỷ USD tăng 48,8%;

Thương mại song phương Việt Nam - Sri Lanka 3 tháng đầu năm 2013 đạt 45,6 triệu USD tăng  65%;

Nghiên cứu tổng quan hoạt động ngoại thương 2012/13 của Ấn Độ.

 

Thông tin chi tiết trong file tài liệu đính kèm.

Bùi Trung Thướng.


Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ