(05/11/2013)

Thông tin thị trường Ấn Độ tháng 10 năm 2013

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ giới thiệu thông tin thị trường - ngành hàng tại Ấn Độ tháng 10 năm 2013.

Nội dung chính của Bản tin tháng 10 bao gồm:

 

Tổng hợp tình hình xuất khẩu gạo, lúa mì của Ấn Độ thời gian qua;

Sản lượng cà phê thế giới tăng 9,6%;

Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ giảm 5,3%;

Sản lượng chè của Ấn Độ sẽ tăng 5%;

Nhập khẩu cao su của Ấn Độ tăng 208%;

Sản xuất, xuất khẩu hạt tiêu của Ấn Độ gặp khó khăn;

Xuất khẩu khô đậu tương của Ấn Độ giảm 4,13%;

Sản lượng ngô có thể đạt mức kỷ lục 25 triệu tấn;

Giá vừng hạt Ấn Độ sẽ tăng;

Xuất khẩu hàng may mặc của Ấn Độ tăng 15%;

Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ 9 tháng đạt 3,94 tỷ USD, tăng 39,2%;

Tổng kim ngạch XNK của Ấn Độ 6 tháng đạt 384,33 tỷ USD, tăng 1,05%;

Ấn Độ tăng giá hỗ trợ tối thiểu đối với các sản phẩm nông nghiệp.

 

Nôi dung chi tiết đăng tải trong tài liệu đính kèm./.

Bùi Trung Thướng.


Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ