(10/11/2020)

Thông tin quan hệ Thương mại Việt Nam - Pháp (Cập nhật theo số liệu Hải quan Pháp 9T/2020)

Thông tin quan hệ Thương mại Việt Nam - Pháp (Cập nhật theo số liệu Hải quan Pháp 9T/2020)

1.        Về xuất khẩu

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp trong 9 tháng năm 2020 đạt hơn 4 tỷeuro, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2019 (4,23 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 915,1 triệu euro (giảm 16,5% so cùng kỳ), (2) giầy dép đạt 809,4 triệu euro (giảm 9,3% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 274,3 triệu euro (giảm 6,8% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 171,4 triệu euro (giảm 19,2% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 183,6 triệu euro (giảm 5,6% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 156,3 triệu euro (giảm 1,6% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ, ba lô đạt 117,9 triệu euro (giảm 9,3% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất khác đạt 75,3 triệu euro (tăng 5,8% so cùng kỳ), v,v...

 

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Pháp

(9 tháng năm 2020)

Đơn vị: nghìn EUR,  Nguồn: Hải quan Pháp

TT

TẢ

9T.2019

9T.2020

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

4 226 955

4 006 018

-5,2

1

2630 – Máy móc, thiết bị viễn thông

1 095 762

915 091

-16,5

2

1520 – Giầy dép

892 803

809 394

-9,3

3

1413 – Quần áo thể thao

294 250

274 268

-6,8

4

1414 – Quần áo lót

212 079

171 378

-19,2

5

2620 – Máy tính và thiết bị

194 609

183 620

-5,6

6

1419 – Quần áo và phụ kiện khác

158 872

156 300

-1,6

7

1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng

129 968

117 905

-9,3

8

3109 – Đồ gỗ nội thất khác

71 218

75 340

5,8

9

3100 – Bàn ghế, đồ gỗ nội thất

62 278

60 067

-3,6

10

2823 – Máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)

83 362

85 161

2,2

11

1020 – Cá, hải sản chế biến và đóng hộp

96 856

70 168

-27,6

12

2640 – Thiết bị điện dân dụng

88 406

65 548

-25,9

13

1039 – Rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản

52 554

58 423

11,2

14

0127 – Đồ uống từ thực vật

49 318

39 207

-20,5

15

1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác

49 381

52 815

7,0

16

2660 – Thiết bị chiếu điện, chiếu xạ

45 075

45 256

0,4

17

1392 – Các sản phẩm dệt, trừ quần áo

36 118

209 719

480,6

18

2229 – Các sản phẩm bằng nhựa khác

31 927

32 260

1,0

19

2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế

44 150

28 085

-36,4

20

2222 – Bao bì đóng gói bằng nhựa

32 204

26 838

-16,7

 

 

2.   Về nhập khẩu

Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2020 đạt gần 677,3 triệu euro, giảm 39,7% so với 9 tháng năm 2019. Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc, dược phẩm đạt 211,2 triệu euro (tăng 12,6% so với cùng kỳ), (2) nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 37,8 triệu euro (tăng 11,9% so với cùng kỳ), (3) nhôm tấm đạt 18,2 triệu euro (giảm 14,3% so với cùng kỳ), (4) Hóa chất hữu cơ đạt 11,9 triệu (tăng 41,9% so với cùng kỳ), (5) Malt bia đạt 15,8 triệu euro (tăng 14,2%) so với cùng kỳ), v,v...

Đặc biệt, do tác động của dịch Covid-19, nhóm hàng động cơ hàng không, trước đây là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Pháp bị ảnh hưởng nặng với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2020 chỉ đạt 12,3 triệu euro giảm mạnh so với kim ngạch 391,3 triệu euro cùng kỳ năm 2019.

Nhóm hàng nhập khẩu chínhcủa Việt Nam từ Pháp

(9 tháng năm 2020)

                                                                     Đơn vị: Nghìn EUR, Nguồn: Hải quan Pháp

 TT

TẢ

9T.2019

9T.2020

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

1 123 112

677 272

-39,7

1

2120 - Nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                       

187 545

211 154

12,6

2

2042 - Nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                  

33 803

37 815

11,9

3

2432 - Nhôm tấm                                                                                                                         

21 238

18 200

-14,3

4

2014 - Hóa chất hữu cơ khác                                                                                                           

8 389

11 907

41,9

5

1106 - Malt bia                                                                                                                                                   

13 867

15 831

14,2

6

2059 - Sản phẩm hóa chất khác                                                                                                                      

13 676

11 894

-13,0

7

3030 - Động cơ hàng không                                                                                                                            

391 289

12 309

-96,9

8

1051 - Sản phẩm sữa và fromage                                                                                                                  

21 682

15 526

-28,4

9

0220 - Gỗ thô                                                                                                                                      

9 450

10 147

7,4

10

3250 - Dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                          

13 248

12 203

-7,9

11

2712 - Bảng điều khiển và phân phối điện                                                                                                     

8 980

7 952

-11,4

12

2630 - Thiết bị viễn thông                                                                                                                          

4 343

5 425

24,9

13

2016 - Nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                             

8 369

8 500

1,6

14

1091 - Thức ăn cho gia súc                                                                                                                        

9 039

9 971

10,3

15

2894 - Máy móc công nghiệp dệt may                                                                                                          

23 101

6 452

-72,1

16

2053 - Dầu tinh chế                                                                                                                                   

7 919

7 484

-5,5

17

2651 - Máy móc thiết bị đo lường, điều khiển

11 321

11 121

-1,8

18

2711 - Mô tơ, máy phát điện, máy biến thế                                                                                                    

11 958

8 128

-32,0

19

2020 - Thuốc sâu và hóa chất cho nông nghiệp                                                                                                             

13 025

11 189

-14,1

20

1102 - Rượu vang                                                                                                                                      

11 192

4 947

-55,8

Thương vụ Việt Nam tại Pháp