(10/10/2020)

Thông tin quan hệ thương mại Việt Nam - Pháp (Cập nhật theo số liệu Hải quan Pháp 8T/2020)

Thông tin quan hệ thương mại Việt Nam - Pháp (Cập nhật theo số liệu Hải quan Pháp 8T/2020)

1. Về xuất khẩu

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp trong 8 tháng năm 2020 đạt hơn 3,51 tỷeuro, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2019 (3,74 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 812,4 triệu euro (giảm 16,5% so cùng kỳ), (2) giầy dép đạt 700 triệu euro (giảm 12,2% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 229,3 triệu euro (giảm 8,4% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 153 triệu euro (giảm 20,3% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 165,7 triệu euro (giảm 3,4% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 122,6 triệu euro (giảm 9,1% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ, ba lô đạt 104,8 triệu euro (giảm 11% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất khác đạt 68,9 triệu euro (tăng 5% so cùng kỳ).

 

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Pháp

(8 tháng năm 2020)

Đơn vị: nghìn EUR,  Nguồn: Hải quan Pháp

TT

TẢ

8T.2019

8T.2020

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

3 738 677

3 510 508

-6,1

1

2630 – Máy móc, thiết bị viễn thông

973 452

812 420

-16,5

2

1520 – Giầy dép

797 313

699 952

-12,2

3

1413 – Quần áo thể thao

250 350

229 270

-8,4

4

1414 – Quần áo lót

191 906

153 006

-20,3

5

2620 – Máy tính và thiết bị

171 620

165 746

-3,4

6

1419 – Quần áo và phụ kiện khác

134 913

122 596

-9,1

7

1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng

117 822

104 807

-11,0

8

3109 – Đồ gỗ nội thất khác

65 597

68 893

5,0

9

3100 – Bàn ghế, đồ gỗ nội thất

58 625

55 528

-5,3

10

2823 – Máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)

73 523

75 954

3,3

11

1020 – Cá, hải sản chế biến và đóng hộp

85 967

58 221

-32,3

12

2640 – Thiết bị điện dân dụng

77 683

55 105

-29,1

13

1039 – Rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản

46 654

52 088

11,6

14

0127 – Đồ uống từ thực vật

44 204

37 278

-15,7

15

1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác

39 631

41 588

4,9

16

2660 – Thiết bị chiếu điện, chiếu xạ

38 839

39 385

1,4

17

1392 – Các sản phẩm dệt, trừ quần áo

32 758

201 436

514,9

18

2229 – Các sản phẩm bằng nhựa khác

27 720

28 318

2,2

19

2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế

39 309

24 491

-37,7

20

2222 – Bao bì đóng gói bằng nhựa

28 233

23 286

-17,5

 

 

2.   Về nhập khẩu

 

Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2020 đạt hơn 611 triệu euro, giảm 41,6% so với 8 tháng năm 2019. Nnhững mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc, dược phẩm 195,2 triệu euro (tăng 13,1% so với cùng kỳ), (2) nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 32,6 triệu euro (tăng 8,4% so với cùng kỳ), (3) nhôm tấm 15,1 triệu euro (giảm 25,5% so với cùng kỳ), (4) Hóa chất hữu cơ 11,1 triệu (tăng 47,1% so với cùng kỳ), (5) Malt bia 14,4 triệu euro (tăng 20,1%) so với cùng kỳ), v,v...

 

Đặc biệt, do tác động của dịch Covid-19, nhóm hàng động cơ hàng không, trước đây là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Pháp bị ảnh hưởng nặng với kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2020 chỉ đạt 10,4 triệu euro giảm mạnh so với kim ngạch 387 triệu euro cùng kỳ năm 2019.

 

Nhóm hàng nhập khẩu chínhcủa Việt Nam từ Pháp

(8 tháng năm 2020)

                                                                     Đơn vị: Nghìn EUR, Nguồn: Hải quan Pháp

 TT

TẢ

8T.2019

8T.2020

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

1 046 569

611 193

-41,6

1

2120 - Nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                       

172 559

195 180

13,1

2

2042 - Nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                 

30 074

32 587

8,4

3

2432 - Nhôm tấm                                                                                                                         

20 248

15 091

-25,5

4

2014 - Hóa chất hữu cơ khác                                                                                                           

7 572

11 141

47,1

5

1106 - Malt bia                                                                                                                                                   

11 981

14 391

20,1

6

2059 - Sản phẩm hóa chất khác                                                                                                                       

11 767

10 856

-7,7

7

3030 - Động cơ hàng không                                                                                                                            

386 977

10 477

-97,3

8

1051 - Sản phẩm sữa và fromage                                                                                                                 

19 918

13 979

-29,8

9

0220 - Gỗ thô                                                                                                                                      

9 269

9 235

-0,4

10

3250 - Dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                          

11 563

10 899

-5,7

11

2712 - Bảng điều khiển và phân phối điện                                                                                                     

8 502

7 642

-10,1

12

2630 - Thiết bị viễn thông                                                                                                                         

4 189

5 328

27,2

13

2016 - Nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                              

7 700

7 981

3,6

14

1091 - Thức ăn cho gia súc                                                                                                                        

8 143

8 779

7,8

15

2894 - Máy móc công nghiệp dệt may                                                                                                          

21 591

6 070

-71,9

16

2053 - Dầu tinh chế                                                                                                                                   

7 037

6 936

-1,4

17

2651 - Máy móc thiết bị đo lường, điều khiển

9 473

9 574

1,1

18

2711 - Mô tơ, máy phát điện, máy biến thế                                                                                                    

10 550

7 309

-30,7

19

2020 - Thuốc sâu và hóa chất cho nông nghiệp                                                                                                             

12 430

10 000

-19,5

20

1102 - Rượu vang                                                                                                                                     

10 079

4 512

-55,2

3.   Về một số điểm đáng lưu ý

 

-     Làn sóng dịch Covid thứ 2 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và sẽ có những tác động không nhỏ tới nền kinh tế Pháp cũng như ảnh hưởng tới quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Pháp. Nhiều dự báo đưa ra mức tăng trưởng âm trên 10% đối với nền kinh tế Pháp trong quý IV.

 

-    Theo số liệu sơ bộ, một số mặt hàng đạt tăng trưởng đột biến như: Nhóm hàng các sản phẩm dệt trừ quần áo đạt 201,4 triệu, tăng 514,9% so với cùng kỳ năm 2019. Sự tăng trưởng đột biến này nhiều khả năng đến từ xuất khẩu các sản phẩm khẩu trang sang Pháp trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, nhóm hàng rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản cũng đạt được tăng trưởng tốt và ổn định với 11,6% và kim ngạch hơn 52 triệu euro.

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Pháp