(10/09/2020)

Thông tin quan hệ thương mại Việt Nam - Pháp (Cập nhật theo số liệu Hải quan Pháp 7T/2020)

Thông tin quan hệ thương mại Việt Nam - Pháp (Cập nhật theo số liệu Hải quan Pháp 7T/2020)

1. Xuất khẩu

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 3 tỷeuro, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019 (3,22 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 684,5 triệu euro (giảm 21,2% so cùng kỳ), (2) giầy dép đạt 583,3 triệu euro (giảm 18,8% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 187 triệu Euro (giảm 14,3% so cùng kỳ), (4) đồ lót đạt 134,5 triệu euro (giảm 25,9% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 145,1 triệu euro (giảm 7,4% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 93,8 triệu euro (giảm 25,6% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ, ba lô đạt 89,5 triệu euro (giảm 20,9% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất khác đạt 62,9 triệu euro (tăng 6,1% so cùng kỳ). Theo quan sát, có một số mặt hàng đạt tăng trưởng đột biến như: Nhóm hàng các sản phẩm dệt trừ quần áo đạt 193,7 triệu euro tăng 677,5% so với cùng kỳ năm 2019, sự tăng trưởng đột biến này phần nhiều nhờ các sản phẩm khẩu trang vải xuất khẩu sang Pháp.

Số liệu hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp 7 tháng đầu năm 2020

                                                                   Đơn vị: nghìn EUR,  Nguồn: Hải quan Pháp

 

SỐ LIỆU VIÊT NAM XUÂT KHẨU SANG PHÁP

7T.2019

7T.2020

Tăng/Giảm (%)

TT

Tổng

3.219.904

3.008.080

-8,3

20 Nhóm mặt hàng xuất khẩu chính

1

2630 – máy móc, thiết bị viễn thông                                                                                                                         

838.337

684.502

-21,2

2

1520 – giầy dép                                                                                                                                          

685.535

583.296

-18,8

3

1413 – quần áo thể thao                                                                                                                               

210.859

187.132

-14,3

4

1414 – Quần áo lót                                                                                                                                   

168.513

134.520

-25,9

5

2620 – máy tính và thiết bị                                                                                                            

154.426

145.113

-7,4

6

1419 – quần áo và phụ kiện khác                                                                                                                   

114.040

93.810

-25,6

7

1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng

105.484

89.516

-20,9

8

3109 – đồ gỗ nội thất khác                                                                                                                                        

58.983

62.874

6,1

9

3100 – bàn ghế, đồ gỗ nội thất                                                                                                            

54.457

50.281

-10,4

10

2823 – máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)             

62.591

65.372

5,8

11

1020 – cá, hải sản chế biến và đóng hộp                                                                           

73.990

51.035

-48,9

12

2640 – thiết bị điện dân dụng                                                                                                           

69.283

47.138

-75,8

13

1039 – rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản

42.625

45.150

12,7

14

0127 – Đồ uống từ thực vật                                                                                                                                    

39.640

34.244

-14,5

15

1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác                                                                                                                              

31.058

32.546

4,6

16

2660 – thiết bị chiếu điện, chiếu xạ                                                                         

34.929

36.025

5,9

17

1392 – các sản phẩm dệt, trừ quần áo                                                                                                       

28.166

193.703

677,5

18

2229 – các sản phẩm bằng nhựa khác                                                                                                                  

24.273

24.632

-21,2

19

2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế

35.212

21.383

-18,8

20

2222 – bao bì đóng gói bằng nhựa                                                                                                                     

25.224

20.992

-14,3

2 Nhập khẩu

- Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2020 từ Pháp đạt gần 547 triệu euro, giảm 57,8% so với 7 tháng đầu năm 2019, những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc, dược phẩm 176,8 triệu euro (tăng 5,8% so với cùng kỳ), (2) nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 27,3 triệu euro (tăng 0,03% so với cùng kỳ), (3) nhôm tấm 15,1 triệu euro (giảm 34,2% so với cùng kỳ), (4) Malt bia 12,1 triệu euro (tăng 21,8%) so với cùng kỳ), (5) Hóa chất hữu cơ 10,1 triệu (tăng 32,9% so với cùng kỳ)… Do tác động của dịch Covid-19, nhóm hàng động cơ hàng không, trước đây là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Pháp bị ảnh hưởng nặng với kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 9,8 triệu USD, giảm 3573,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Pháp 7 tháng đầu năm 2020

                                                                     Đơn vị: Nghìn EUR, Nguồn: Hải quan Pháp

 

SỐ LIỆU VIÊT NAM NHẬP KHẨU TỪ PHÁP

7T.2019

7T.2020

Tăng/Giảm (%)

TT

Tổng

973.650

546.974

-57,8

15 nhóm mặt hàng nhập khẩu chính

1

2120 - nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                       

157.424

176.779

5,8

2

2042 - nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                 

27.269

27.296

0,0

3

2432 - nhôm tấm                                                                                                                         

18.859

15.091

-34,2

4

2014 - hóa chất hữu cơ khác                                                                                                           

6.404

10.087

32,9

5

1106 - Malt bia                                                                                                                                                   

10.142

12.098

21,8

6

2059 - sản phẩm hóa chất khác                                                                                                                      

10.136

9.509

-4,6

7

3030 - động cơ hàng không                                                                                                                            

385.501

9.792

-3573,8

8

1051 - sản phẩm sữa và fromage                                                                                                                 

17.966

12.224

-67,1

9

0220 - gỗ thô                                                                                                                                      

9.098

8.813

-8,3

10

3250 - dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                          

10.539

9.541

-17,1

11

2712 - bảng điều khiển và phân phối điện                                                                                                     

5.661

7.102

8,5

12

2630 - thiết bị viễn thông                                                                                                                         

4.070

5.280

19,9

13

2016 - nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                             

6.782

7.168

2,3

14

1091 - thức ăn cho gia súc                                                                                                                        

7.160

7.647

8,7

15

2894 - Máy móc công nghiệp dệt may                                                                                                          

18.286

5.895

-249,4

Thương vụ Việt Nam tại Pháp