(23/03/2021)

Thông tin hội chợ TiEcon 2021 Expo - Hội nghị CNTT ảo toàn cầu lớn nhất

Hội chợ TiEcon 2021 Expo - Hội nghị CNTT ảo toàn cầu lớn nhất, là cơ hội lớn cho các công ty CNTT Việt Nam tìm kiếm đối tác, giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiềm năng của công ty.

Hội chợ TiEcon 2021 mang đến cơ hội tuyệt vời để giới thiệu và quảng bá sản phẩm công nghệ của công ty đến các nhà đầu tư, người mua, người thuê tiềm năng cũng như các cơ sở truyền thông công nghệ lớn.

Thời gian dự kiến là từ 6 tháng 5 đến 8 tháng 5 năm 2021

Thông tin chi tiết, doanh nghiệp tham khảo tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ