(26/12/2017)

Thông tin doanh nghiệp Algeria xuất khẩu dầu ô liu

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty lớn của Algeria chuyên xuất khẩu dầu ô liu tự nhiên để doanh nghiệp trong nước quan tâm liên hệ trực tiếp hoặc thông qua Thương vụ.

1.Công ty Sarl Huileries Ouzellaguen

Địa chỉ: Ighzer Amokrane, Ifri-Ouzellaguen, Bejaia, ALGERIE

Liên hệ: Mr. AIT BRAHAM Nabila,Area Sales Export

Email: nabila.aitbraham@ifri-dz.com 

Cell : +213.770.757.266

Tel: +213 34 33 20 20/ 26 62 Poste : 260

Fax: +213 34 33 26 52/ 65

Web site : www.huileries-ouzellaguen.com

E-mail: contactexport@huileries-ouzellaguen.com

 

2. Tập đoàn Cevital

Địa chỉ: Hôt D, No6 Zhun Garidi II,Kouba, Alger, Algerie

Liên hệ: Mr Sofiane LALDJI,

Chef de produit B to B, Cevital Agro-Industrie

Tel: +213 23563802; Mobile: +213 770144266

Email: sofiane.laldji@cevital.com

Web: www.cevital-agro-industrie.com

 

3. Công ty NELIAWORLDTRADING

Địa chỉ: Route D’ alger draa- El- Mizan tizi- Ouzou- Algerie

Tel: (00 213) 550.995.497

Email : tradingworlddz@gmail.com

Facebook : worldtrading worldtrading

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria