(19/12/2017)

Thông tin công ty nhập khẩu gạo tại Bỉ

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg giới thiệu một vài công ty nhập khẩu gạo tại Bỉ.
Thông tin công ty nhập khẩu gạo tại Bỉ

Thông tin chi tiết:

1-    Tên công ty: Toli cvba

Địa chỉ: Daal 18 
Denderhoutem Oost - Vlaanderen Belgium

Nguời liên hệ: Ông Axel Vanisterdael

Tel: 3253681272

Fax: 3253648630

2-    Tên công ty: Suntra Rice (Import - Export)

Địa chỉ: Parkstraat 104, 8730 Beernem

Tel:  050 79 29 79

Fax:  050 79 29 80

3-    Tên công ty: Ardo (Foods & wholesale)

Địa chỉ: Wezestraat 61, 8850 Ardooie

Tel: 051 31 06 21

Fax:  051 30 59 97

Email:  info@ardo.be

Website: http://www.ardo.com

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg