(20/11/2016)

Thông tin cơ bản về Bang Queensland, Úc

Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp thông tin thị trường bang queensland tại Úc, để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia