(10/09/2018)

Thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia với các nước qua các năm

Tham khảo số liệu thống kê kim ngạch xuất, nhập khẩu của Campuchia từ năm 2010 - 2017
Thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia với các nước qua các năm

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.