(21/09/2021)

Thống kê chi tiết về số liệu xuất khẩu của Việt Nam sang Slovenia năm 2020

Thương vụ Việt Nam tại Áo xin giới thiệu đến bạn đọc số liệu xuất khẩu của Việt Nam sang Slovenia trong năm 2020.
Thống kê chi tiết về số liệu xuất khẩu của Việt Nam sang Slovenia năm 2020

Xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!

Thương vụ Việt Nam tại Áo