(21/04/2017)

Thông báo hoãn tổ chức Triển lãm Holy Karbala về Kinh tế, Tái thiết và Đầu tư tại I-rắc

Theo thông báo của Đại sứ quán I-rắc tại Hà Nội, Triển lãm Holy Karbala về Kinh tế, Tái thiết và Đầu tư (trước đây dự kiến diễn ra từ ngày 30/4 – 02/5/2017) tại thành phố Karbala sẽ được hoãn tổ chức đến một thời điểm khác phù hợp.

Các doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với:

Đại sứ quán I-rắc tại Hà Nội

Địa chỉ: 66 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 4141

Fax:           04 3942 4055

E-mail : iraqembhn@gmail.com

Phạm Xuân Trang

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á