(26/05/2020)

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với xơ sợi polyester ngắn của Việt Nam

Tron quyết định cuối cùng về vụ việc điều tra cuối kỳ với mặt hàng xơ sợi polyester ngắn (thuộc nhóm mã số HS 55.08, 55.09), Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục áp mức thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với xơ sợi polyester ngắn của Việt Nam

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã ra Thông tư số 2020/8 đăng công báo số 31134 về quyết định cuối cùng về vụ việc điều tra cuối kỳ với mặt hàng xơ sợi polyester ngắn thuộc các mã số HS 55.08, 55.09 (không bao gồm 5509.52, 5509.61, 5509.91) đối với một số nước trong đó có Việt Nam. Theo kết quả của cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định rằng việc bán phá giá và thiệt hại có thể sẽ tiếp tục hoặc sẽ xảy ra nếu các biện pháp hiện tại bị bãi bỏ, do đó quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp như trong bảng sau:

Doanh nghiệp

Mức thuế chống bán phá giá (% của giá CIF)

Công ty Formosa Industry

19,48%

Công ty Sợi Đông Quang

22,15%

Công ty CP ĐT TM Dệt may Thành Công

23.91%

Công ty CP Sợi Phú Bài

20,11%

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thiên Nam, Công ty CP Dệt may Huế, Công ty TNHH Chỉ Sợi Phong Phú, Công ty  CP Sợi Phú Việt

 

20,87%

Các công ty khác

26,25%

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ