(27/05/2020)

Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm mặt hàng chịu thuế nhập khẩu bổ sung

Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Công báo Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng Quyết định của Tổng thống về Quyết định Bổ sung Quy chế Nhập khẩu số 2565 ngày 20 tháng 5 quy định tăng thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng.
Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm mặt hàng chịu thuế nhập khẩu bổ sung

Cụ thể, quyết định này bao gồm 2 phụ lục và quy định thuế nhâp khẩu bổ sung từ 5% đến 30% từ ngày ban hành đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 đối với một số mặt hàng trong Phụ lục 1. Đối với các mặt hàng trong Phụ lục 2, tổng thuế nhập khẩu (là tổng của thuế nhập khẩu trong danh sách kèm theo phụ lục 2 trong Quyết định ban hành Quy chế Nhập khẩu (năm 2020) và thuế nhập khẩu bổ sung ban hành theo quyết định 2565 vượt quá mức tăng 50% của giới hạn được quy định trong Luật Thuế nhập khẩu số 14/5/1. Nếu vượt quá mức 50% giới hạn trong Luật Thuế Biểu thuế nhâp khẩu (Luật số 474) thì mức giới thạn trong luật này sẽ được áp dụng.

          Phụ lục 1 của Quyết định 2565 bao gồm các mặt hàng sau: Đá cẩm thạch (nhóm HS 2515), đá hoa cương (nhóm HS 2516), các chất khoáng (nhóm HS 2530); một số loại hoa chất thuộc chương 28, chương 29; bột nhão làm khuôn mẫu (nhóm HS 3407); pháo hoa (nhóm HS 3604); ống nhựa (nhóm HS 3917); tấm trải sàn bằng nhựa (nhóm HS 3918, 3919); sản phẩm nhựa dùng trong đóng gói (nhóm HS 3923); ống cao su (nhóm HS 4009; băng tải, đai truyền (nhóm HS 4010); lốp đắp (nhóm HS 4012); một số sản phẩm cao su lưu hóa (nhóm HS 4016); da thuộc (nhóm HS 4104, 4106, 4107, 4112, 4113, 4114, 4115); nút lie (nhóm HS chương 45); hàng thủ công mỹ nghệ từ mây tre đan (nhóm HS 4601, 4602);  một số loại giấy và bìa (nhóm HS 4802, 4809, 4010); sổ sách bằng giấy (nhóm HS 4822); sợi tổng hợp (nhóm HS 5204); vải từ sợi tổng hợp (nhóm HS 5207); chỉ và sợi nhân tạo (nhóm HS từ 5401 đến 5411); một số vải không dệt thuộc chương 56; một số loại đá thuộc chương 68; một số sản phẩm gốm sứ (chương 69); kính (Chương 70); thép cán (Chương 72); một số sản phẩm thép (chương 73); sản phẩm nhôm (Chương 76); bơm chất lỏng và bơm không khí (nhóm HS 8413, 8414);  một số loại máy móc khác thuộc các chương 84 và 85; một số thiết bị quang học thuộc chương 90;

          Nhiều  mặt hàng bị áp đặt thuế bổ sung lần này là những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Thổ Nhĩ Kỳ, đặt biệt là sơ xợi làm mặt hàng chiếm kim ngạch lớn thứ 3 sau điện thoại động và máy tính và linh kiện. Cùng với những quyết định áp đặt thuế bổ sung trong những tháng trước và đồng nội tệ của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá và giữ ở mức thấp trong thời gian dài, xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này dự kiến còn rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ