(13/03/2018)

Thị trường tiêu vẫn ảm đạm dù Việt Nam đã đạt đỉnh thu hoạch

Mùa thu hoạch tiêu tại Việt Nam đã đạt đỉnh thu hoạch nhưng thị trường vẫn chưa khởi sắc khi giá đã giảm sâu.
Thị trường tiêu vẫn ảm đạm dù Việt Nam đã đạt đỉnh thu hoạch

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Giá đặt mua tiêu Asta 570 và 550MC hiện ở mức khoảng 3,015 USD/tấn và 2,958 USD/tấn. Trong khi đó tại Kochi, giá tiêu đen Malabar cũng giảm. Giá tiêu tại Lampung, Bangka và Srilanka ổn định. Tại Dubai, giá tiêu đen được báo cáo ở mức 3,100 USD, 3,000 USD và 2,900 USD mỗi tấn đối với tiêu Basta, B1 và B2.

GIÁ TIÊU TẠI MỘT SỐ NƯỚC SẢN XUẤT CHÍNH

Đơn vị: USD/tấn

Tieu sx

GIÁ TIÊU XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC 

Đơn vị: USD/tấn

tieu xk

 

Tổng hợp