(28/02/2017)

Thị trường Rượu và Đồ uống New Zealand

Nhu cầu tiêu thụ hàng năm tại New Zealand vào khoảng 472 triệu lít rượu bia/năm (giá trị trên 5,2 tỷ NZ$/năm), trong đó 87% được sản xuất tại New Zealand và 13% nhập khẩu. Về cơ cấu, phần lớn bia (90%), rượu vang (83%) và RTD- đồ uống nói chung (94%) có sẵn trên thị trường trong nước được sản xuất tại New Zealand, trong khi hầu hết các loại rượu mạnh được nhập khẩu (78%).
Thị trường Rượu và Đồ uống New Zealand

Chi tiế xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand