(04/05/2020)

Thị trường hải sản chế biến và bảo quản của Phần Lan

Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản chế biến vào thị trường Phần Lan, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Phần Lan đã biên soạn cuốn sách về thị trường hải sản chế biến của Phần Lan như cẩm nang hướng dẫn tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp.

Mở file đính kèm để đọc sách.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển