(05/05/2020)

Thị trường gia vị của Phần Lan

Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu gia vị vào thị trường Phần Lan, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Phần Lan đã biên soạn cuốn sách về thị trường gia vị của Phần Lan như cẩm nang hướng dẫn tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp.

Mở file đính kèm để đọc sách.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển