(06/05/2020)

Thị trường chè của Phần Lan

Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu chè vào thị trường Phần Lan, Cơ quan Xúc tiến Thương mại Phần Lan đã biên soạn cuốn sách về thị trường chè của Phần Lan như cẩm nang hướng dẫn tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp.

Mở file đính kèm để đọc sách.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển