(30/05/2011)

Thị trường Áo 2010 và đầu năm 2011

Thương vụ Việt Nam tại Áo xin giới thiệu tài liệu về tình hình thị trường Áo năm 2010 và đầu năm 2011 để doanh nghiệp và bạn đọc tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo