Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát

(09/11/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Quy định liên quan đến việc mang hàng thực phẩm vào Nhật Bản

(04/10/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2018

(02/10/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2018

(28/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tổng quan về hệ thống siêu thị Braxin

(27/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Thị trường rau quả Latvia 2018

(23/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Hồ sơ thị trường Slovenia

(21/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Áo

Hồ sơ thị trường Áo

(21/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Áo

Thị trường hạt cacao tại Bỉ

(15/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg

Bản tin thị trường Úc tháng 7/2018

(13/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Danh mục 41 mặt hàng hạn chế nhập khẩu vào Nigeria

(09/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria

Quy định của Bộ Thương mại Myanmar về mở cửa thị trường bán lẻ & bán buôn

(03/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

Hệ thống bán buôn rau quả tại Úc

(06/07/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Nội dung Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Campuchia

(03/07/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia

Hệ thống bán buôn hàng may mặc tại Úc

(28/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong năm tháng đầu năm 2018

(27/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các điều kiện nhập khẩu mới đối với tôm đã được tẩm ướp hoặc nghiền nhập khẩu vào Úc

(27/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 4/2018

(27/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia