Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Những yêu cầu cần biết khi xuất khẩu cá và thủy sản sang thị trường EU (Phần 3)

(23/05/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan

Những điều cần biết khi xuất khẩu cá và thủy sản sang thị trường EU (Phần 2)

(12/05/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan

Những điều cần biết khi xuất khẩu cá và thủy sản sang thị trường EU (Phần 1)

(08/05/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan

Thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2015-2016

(23/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Sách Môi trường Kinh doanh Thuận lợi tại New Zealand

(20/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu thanh long tại Úc

(13/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2017

(02/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thị trường Rượu và Đồ uống New Zealand

(28/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Thị trường Gạo tại New Zealand

(27/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Ngành hàng Thủy sản tại New Zealand

(24/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Quy định của Singapore về mặt hàng cấm, hạn chế nhập khẩu và giấy phép

(13/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Quy định về thuế của Singapore

(13/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Giới thiệu Báo cáo nghiên cứu “Thị trường thuỷ sản của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường này”

(23/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin thị trường vùng lãnh thổ Bắc Úc

(21/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin cơ bản về Vùng lãnh thổ ACT, Úc

(21/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc năm 2014-2015

(21/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin cơ bản về Bang Tasmania, Úc

(20/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin cơ bản về Bang Queensland, Úc

(20/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia