Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Kinh tế EU 2017

(14/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc

(08/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2015-2016

(07/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Quy định chung đối với dán nhãn hàng nhập khẩu vào Úc

(07/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin Thị trường Úc tháng 11/2017

(07/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Giới thiệu sách “Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc”

(06/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Phân tích thị trường Thụy Sỹ

(04/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ

Bản tin thị trường Nam Phi tháng 11/2017

(27/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi

Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này

(22/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký sử dụng và cấp giấy phép lao động nước ngoài tại Campuchia

(17/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia

Bản tin Thị trường Úc tháng 10/2017

(16/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo rà soát chính sách thương mại của Hàn Quốc

(03/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Tài liệu cơ bản về thị trường Bolivia

(01/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Giới thiệu thị trường Peru

(19/10/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2017

(27/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thị trường thuỷ sản của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường này

(19/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo nghiên cứu “Thị trường trái thanh long của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu trái thanh long Việt Nam vào thị trường này”

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo nghiên cứu Đánh giá việc thực hiện đưa trái xoài và trái vải vào thị trường Úc và bài học kinh nghiệm

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia