Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Ngành hàng Thủy sản tại New Zealand

(24/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

​ Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2016

(20/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm vi phạm tháng 11/2016

(22/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Quy định của Singapore về mặt hàng cấm, hạn chế nhập khẩu và giấy phép

(13/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Quy định về thuế của Singapore

(13/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Bản tin Thương vụ Úc tháng 11/2016

(13/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

​ Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2016

(09/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2016

(07/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Giới thiệu Báo cáo nghiên cứu “Thị trường thuỷ sản của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường này”

(23/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin thị trường vùng lãnh thổ Bắc Úc

(21/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin cơ bản về Vùng lãnh thổ ACT, Úc

(21/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc năm 2014-2015

(21/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin cơ bản về Bang Tasmania, Úc

(20/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin cơ bản về Bang Queensland, Úc

(20/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc trong năm 2015

(20/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Những điều cần biết khi kinh doanh với thị trường Singapore

(16/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Quyết định về danh mục sản phẩm gỗ được xuất khẩu và cấm xuất khẩu của Bộ Công Thương Lào

(14/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Lào

Đôi nét về vai trò ngành công nghệ thông tin Rumani

(02/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Romania