Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-17 (Bản tiếng Việt)

(12/02/2019)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Những thành tựu kinh tế Campuchia đạt được sau 40 giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Khmer đỏ

(10/01/2019)
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia

Bản tin thị trường Úc tháng 11/2018

(18/12/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2018

(29/11/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát

(09/11/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Quy định liên quan đến việc mang hàng thực phẩm vào Nhật Bản

(04/10/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2018

(02/10/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2018

(28/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tổng quan về hệ thống siêu thị Braxin

(27/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Thị trường rau quả Latvia 2018

(23/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Hồ sơ thị trường Slovenia

(21/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Áo

Hồ sơ thị trường Áo

(21/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Áo

Thị trường hạt cacao tại Bỉ

(15/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg

Bản tin thị trường Úc tháng 7/2018

(13/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Danh mục 41 mặt hàng hạn chế nhập khẩu vào Nigeria

(09/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria

Quy định của Bộ Thương mại Myanmar về mở cửa thị trường bán lẻ & bán buôn

(03/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

Hệ thống bán buôn rau quả tại Úc

(06/07/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Nội dung Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Campuchia

(03/07/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia