Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Báo cáo phát triển của Singapo (Singapore Progress Report)

(29/04/2008)
AFACT

Những thông tin cần biết về thị trường Ả rập (cập nhật tháng 6/2007)

(29/04/2008)
MOT

Tài liệu cơ bản về thị trường Ả rập Xê út

(29/04/2008)
MOT

Nghiên cứu thị trường Liên Bang Nga và quan hệ thương mại Việt Nam - Liên Bang Nga

(29/04/2008)
Viện nghiên cứu Thương mại

Hướng dẫn kiểm tra hàng xuất khẩu vào Nigeria

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria

Thông tin về điều chỉnh tiêu chuẩn rau và hoa quả tươi nhập khẩu vào New Zealand

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Thị trường New Zealand tháng 7/2007

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Quy định về giao dịch điện tử của Hồng Kông - Trung Quốc (Hongkong, China - E-transaction Ordinance)

(29/04/2008)
MOIT

Phân tích và đánh giá về thương mại điện tử (E-commerce measurements and analysis)

(29/04/2008)
Mr. Tim Davis

Quy định chung của thị trường Canada về đóng gói và dán nhãn đối với hàng rau và quả tươi

(29/04/2008)
MOT

Hiệp định hợp tác thương mại giữa CHXHCN Việt Nam và Bungary

(29/04/2008)
MOT

Một số thông tin chính về kinh tế và thị trường Braxin

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Braxin

Thị trường rau quả Braxin

(29/04/2008)
Thuong vu Viet Nam tai Braxin

Tổng quan tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và quan hệ hợp tác Việt Nam - Bang-la-đét

(29/04/2008)
MOT

Số liệu thống kê Thương mại điện tử Australia (e-Commerce Statistics)

(29/04/2008)
Australia Bureau of Statistics

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

(28/04/2008)
MOT

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

(28/04/2008)
MOT

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Thổ nhỹ kỳ

(28/04/2008)
MOT