Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Chính phủ điện tử Trung Quốc (E-government on China)

(29/04/2008)
Peter Lpvelock and John Ure

Quy định về giao dịch điện tử của Trung Quốc (E-transaction Ordinance of China)

(29/04/2008)
MOIT

Một số giải pháp phát triển thương mại hàng hóa Việt Nam - Câmpuchi qua biên giới trên bộ thời kì đến 2005

(29/04/2008)
MOT

Tổng quan về thị trường Dubai (cập nhật năm 2004)

(29/04/2008)
MOT

Tài liệu cơ bản về thị trường UAE

(29/04/2008)
MOT

Báo cáo phát triển của Thái Lan (ThaiLand Progress Report)

(29/04/2008)
AFACT

Hiệp định hợp tác thương mại giữa CHXHCN Việt Nam và Tadgikistan

(29/04/2008)
MOT

Báo cáo phát triển của Singapo (Singapore Progress Report)

(29/04/2008)
AFACT

Những thông tin cần biết về thị trường Ả rập (cập nhật tháng 6/2007)

(29/04/2008)
MOT

Tài liệu cơ bản về thị trường Ả rập Xê út

(29/04/2008)
MOT

Nghiên cứu thị trường Liên Bang Nga và quan hệ thương mại Việt Nam - Liên Bang Nga

(29/04/2008)
Viện nghiên cứu Thương mại

Hướng dẫn kiểm tra hàng xuất khẩu vào Nigeria

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria

Thông tin về điều chỉnh tiêu chuẩn rau và hoa quả tươi nhập khẩu vào New Zealand

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Thị trường New Zealand tháng 7/2007

(29/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Quy định về giao dịch điện tử của Hồng Kông - Trung Quốc (Hongkong, China - E-transaction Ordinance)

(29/04/2008)
MOIT

Phân tích và đánh giá về thương mại điện tử (E-commerce measurements and analysis)

(29/04/2008)
Mr. Tim Davis

Quy định chung của thị trường Canada về đóng gói và dán nhãn đối với hàng rau và quả tươi

(29/04/2008)
MOT

Hiệp định hợp tác thương mại giữa CHXHCN Việt Nam và Bungary

(29/04/2008)
MOT