Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam lý luận và thực tiễn - Phần 1

(02/06/2008)
NXB Chính trị quốc gia

Cẩm nang thị trường Hoa Kỳ - Phần 2

(02/06/2008)
Nhà xuất bản thế giới

Cẩm nang thị trường Hoa Kỳ - Phần 1

(02/06/2008)
Nhà xuất bản thế giới

Tổng quan 4- Chế độ ngoại thương của New Zealand

(27/05/2008)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

New Zealand Tổng quan 3-Môi trường kinh doanh

(27/05/2008)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, ĐẶC BIỆT LÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ (THƯƠNG HIỆU) TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

(26/05/2008)
MOIT

KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA LOGISTIC

(26/05/2008)
MOIT

Công tác đại diện thương mại việt nam tại nước ngoài - Phần 2.

(26/05/2008)
Vietrade

Một số chính sách và giải pháp phát triển thị trường mới cho xuất khẩu

(26/05/2008)
Vũ Bá Phú

Công tác đại diện thương mại Việt nam tại nước ngoài - Phần 1.

(26/05/2008)
Vietrade

Một số Định hướng về phát triển thương mại Việt Nam đến năm 2020

(26/05/2008)
Lê Thiền Hạ

Nâng cao khả năng cạnh tranh của thị trường nông sản Việt Nam

(26/05/2008)
MOIT

Giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với một số nước châu Phi

(26/05/2008)
MOIT

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển xuất khẩu nông thủy sản và hàng thủ công mỹ nghệ sang Nhật Bản

(26/05/2008)
MOIT

Một số giải pháp chủ yếu xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho hàng Việt Nam xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

(26/05/2008)
MOIT

Nâng cao khả năng xuất khẩu chè Việt Nam

(26/05/2008)
MOIT

Thương mại Việt Nam-Indonesia 6 tháng đầu năm 2007

(26/05/2008)
MOIT

Luật vệ sinh thực phẩm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

(26/05/2008)
MOIT