Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này

(22/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký sử dụng và cấp giấy phép lao động nước ngoài tại Campuchia

(17/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia

Bản tin Thị trường Úc tháng 10/2017

(16/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo rà soát chính sách thương mại của Hàn Quốc

(03/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Tài liệu cơ bản về thị trường Bolivia

(01/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Giới thiệu thị trường Peru

(19/10/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2017

(27/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thị trường thuỷ sản của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường này

(19/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo nghiên cứu “Thị trường trái thanh long của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu trái thanh long Việt Nam vào thị trường này”

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo nghiên cứu Đánh giá việc thực hiện đưa trái xoài và trái vải vào thị trường Úc và bài học kinh nghiệm

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2015-2016

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc trong năm 2016

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2015-2016

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Sách: Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Phim quảng bá thanh long Việt Nam tại Úc

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tờ rơi giới thiệu thanh long Việt Nam tại Úc

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Sách quảng bá thanh long Việt Nam trên đất Úc

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thực trạng về nhận diện thương hiệu hàng thực phẩm Việt Nam tại thị trường Thụy Điển

(12/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển