Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Dự báo kinh tế Italia 2013

(07/03/2013)
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sản xuất giày của Italia

(04/10/2012)
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thông tin kinh doanh tại Italia

(29/11/2010)
Thương vụ Việt Nam tại Italia

Giới thiệu thị trường Italy -Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italy

(04/02/2010)
Vụ Châu Âu

Danh sách các công ty thực phẩm và đồ uống Italia

(25/04/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Italia

Giới thiệu thị trường Italia

(19/05/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Italia

Luật đầu tư (Law on Investment)

(01/05/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Italia

Hội chợ và triển lãm tại Italia năm 2008 (Italian fairs and exhibitions 2008)

(30/04/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Italia