Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Tình hình thương mại song phương Việt Nam - Indonesia, Quý I/2012

(14/05/2012)
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA INDONESIA QUÝ I/2012 (SỐ LIỆU CHÍNH THỨC)

(11/05/2012)
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Hồ sơ thị trường Indonesia 2010

(09/03/2012)
Cục Xúc tiến Thương mại

Tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô của Indonesia trong quý I năm 2011

(25/05/2011)
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Tình hình kinh tế Indonesia năm 2010 và dự báo kinh tế năm 2011

(18/04/2011)
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Thương mại song phương Việt Nam-Indonesia năm 2010

(18/04/2011)
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Tổng quan tình hình kinh tế Indonesia 6 tháng đầu năm 2010

(05/07/2010)
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Tóm tắt tình hình kinh tế Indonesia quý I năm 2010

(16/04/2010)
Trích báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Tình hình kinh tế Indonesia 2009

(15/01/2010)
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Tóm tắt thương mại Việt Nam - Indonesia

(31/10/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Indonesia

Mẫu kiểm dịch thực vật của Indonesia

(11/08/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Tóm tắt tình hình thương mại song phương Việt Nam - Indonesia 6 tháng đầu năm 2009.

(04/08/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Indonesia

Tổng quan tình hình kinh tế Indonesia và thương mại song phương Việt Nam – Indonesia 3 tháng đầu năm 2009

(31/05/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Indonesia

Tóm tắt tình hình thương mại song phương Việt Nam - Indonesia quý I năm 2009

(31/05/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Indonesia

Danh sách hội chợ triển lãm tại indonesia năm 2009

(11/12/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Indonesia

Tổng quan tình hình kinh tế Indonesia và thương mại Việt Nam - Indonesia 9 tháng đầu năm 2008

(28/10/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Indonesia

Tình hình sản xuất và cơ chế chính sách mặt hàng gạo 2008 của Indonesia

(11/09/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Indonesia

Tổng quan tình hình xuất nhập khẩu của Indonesia và quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Indonesia 6 tháng đầu năm 2008

(19/08/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Indonesia