Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Báo cáo chương trình hành động năm 2014 của Chính quyền Hồng Công

(20/01/2014)
Thương vụ Việt Nam tại Ðài Loan

Giấy chứng nhận xuất xứ Hong Kong- Form mới

(23/10/2012)
Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông

Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 9 tháng đầu năm 2009

(02/11/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hồng Kông

Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 8 tháng đầu năm 2009

(02/10/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hồng Kông

Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 7 tháng đầu năm 2009

(28/08/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hồng Kông

Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009

(29/07/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hồng Kông

Thống kê chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009

(03/07/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hồng Kông

Số liệu chi tiết thương mại hai chiều Hồng Kông - Việt Nam 4 tháng đầu năm 2009

(08/06/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại Hồng Kông

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Hong Kong 3 tháng đầu năm 2009

(27/05/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong

Danh mục các Hội chợ tổ chức tại Hồng Kông năm 2009

(05/12/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Hồng Kông

Quy định về giao dịch điện tử của Hồng Kông - Trung Quốc (Hongkong, China - E-transaction Ordinance)

(29/04/2008)
MOIT