Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Quy định mới liên quan tới xuất khẩu hàng hóa vào Ai Cập

(26/01/2016)
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập những năm gần đây

(02/04/2015)
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á

Tài liệu cơ bản Ai Cập cập nhật tháng 02/2014

(03/03/2014)
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Tài liệu cơ bản Ai Cập cập nhật tháng 10/2013

(02/11/2013)
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Tài liệu cơ bản nước CH Ả rập Ai Cập

(25/02/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu giới thiệu về thị trường thủy hải sản Ai Cập

(17/10/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Quy định về thủ tục XNK của Ai Cập

(03/10/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu cơ bản CH Ả rập Ai Cập

(05/05/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu tham khảo về thị trường Ai Cập

(13/12/2010)
Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á

Giới thiệu thị trường Ai Cập

(25/02/2009)
Vụ Châu Phi - Tây Nam Á

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Ả rập Ai cập

(25/04/2008)
MOT