Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Tài liệu cơ bản nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà và quan hệ với Việt Nam

(03/08/2015)
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á

Diễn biến trao đổi thương mại Việt Nam - Bờ Biển Ngà từ năm 2008 đến nay

(26/11/2013)
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Tiềm năng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam- Bờ Biển Ngà

(02/08/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Triển vọng xuất khẩu hàng hóa sang Bờ Biển Ngà

(15/04/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Quan hệ thương mại Việt Nam-Bờ Biển Ngà không ngừng phát triển

(13/12/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Bờ Biển Ngà, thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng tại châu Phi

(26/10/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

TLCB về Bờ Biển Ngà

(20/07/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Giới thiệu chính sách ngoại thương của Bờ Biển Ngà

(11/01/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu cơ bản CH Cote d'Ivoire và quan hệ với Việt Nam

(01/12/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tình hình sản xuất và tiêu thụ gạo tại Côte d’Ivoire

(22/06/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Nhìn lại quan hệ thương mại Việt Nam-Bờ Biển Ngà và triển vọng

(04/05/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu cơ bản CH Bờ Biển Ngà (Cote d'Ivoire)

(18/04/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Đôi nét về cuộc khủng hoảng chính trị tại Bờ Biển Ngà và những tác động của nó đến thương mại hàng hóa

(18/03/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Đôi nét về các phương tiện thanh toán xuất khẩu tại Bờ Biển Ngà

(12/07/2010)
Thương Vụ Việt Nam tại Maroc

Giới thiệu hệ thống ngân hàng tại Côte d’Ivoire

(05/02/2010)
Thương Vụ Việt Nam tại Maroc

Giới thiệu thị trường Cốt-đi-voa

(05/02/2010)
Thương Vụ Việt Nam tại Maroc

Văn hoá kinh doanh và những điều nên biết khi kinh doanh tại Côte d'Ivoire

(07/01/2010)
Thương Vụ Việt Nam tại Maroc

Kinh tế Côte d’ivoire và triển vọng

(06/10/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Maroc