Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Tổng quan về hệ thống siêu thị Braxin

(27/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Một số điểm lưu ý trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Brazil.

(18/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Tài liệu cơ bản về thị trường Bolivia

(01/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Giới thiệu thị trường Peru

(19/10/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Ngoại thương Braxin với thế giới và Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2012

(16/10/2012)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Kinh tế Braxin và quan hệ thương mại với Việt Nam 8 tháng đầu năm 2012

(26/09/2012)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Ngoại thương Braxin năm 2009 và quan hệ với Việt Nam

(07/01/2010)
Vụ Châu Mỹ

Xuất khẩu sang thị trường Braxin

(06/11/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Braxin

Đầu tư nước ngoài tại Brazil và một số nước Nam Mỹ

(04/09/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Danh sách một số trung tâm phân phối, tập đoàn siêu thị, trung tâm mua sắm tại Braxin

(04/08/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Danh sách một số doanh nghiệp XNK Braxin về tthuốc lá và nguyên liệu thuốc lá

(27/07/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Kinh tế Braxin - quan hệ thương mại với thế giới và Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009

(23/07/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Danh sách các doanh nghiệp XNK sản phẩm nhựa

(15/07/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Danh sách công ty Brazil XNK đồ thủ công mỹ nghệ

(13/07/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Danh sách một số doanh nghiệp XNK Dệt - May Brazil

(07/07/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Nghị định thực hiện luật số 11.580/2007 về khu chế xuất (ZPE)

(08/04/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Danh sách một số doanh nghiệp xuất khẩu thịt gà thuộc Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thịt gà Braxin (abef)

(01/04/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Mô hình tổ chức Bộ phát triển, công nghiệp, ngoại thương Braxin (MDIC)

(26/02/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Braxin