Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Tài liệu tham khảo về thủ tục kiểm dịch và cấp phép nhập khẩu của Hàn Quốc

(10/11/2021)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Tài liệu về xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc

(05/11/2021)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Thị trường bánh kẹo Hàn Quốc và hướng tiếp cận

(24/09/2021)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Hàn Quốc ban hành hướng dẫn chi tiết về kiểm dịch hàng ngày đối với doanh nghiệp chế biến và đóng gói thịt trong bối cảnh COVID-19

(19/03/2021)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý Danh mục thuốc BVTV Hàn Quốc

(21/10/2020)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Phương thức XTTM quả nhãn và sản phẩm nhãn tại thị trường Hàn Quốc

(24/08/2020)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Luật và quy định của Hàn Quốc đối với thực phẩm nhập khẩu

(07/04/2020)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của Hàn Quốc

(03/04/2020)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Khai thác thị trường dệt may gia dụng Hàn Quốc

(26/01/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Báo cáo rà soát chính sách thương mại của Hàn Quốc

(03/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Báo cáo nghiên cứu thị trường gạo Hàn Quốc

(03/07/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

(12/06/2015)
Bộ Công Thương

Báo cáo nghiên cứu thị trường cà phê Hàn Quốc 2015

(24/03/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Định hướng chính sách kinh tế của Hàn Quốc năm 2014

(27/03/2014)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Các khó khăn và những điểm cần lưu ý trong giải quyết tranh chấp thương mại với đối tác Hàn Quốc

(13/10/2010)
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Hiệp định Thương mại Tự do EU - Hàn Quốc (EKFTA) Phần 1

(17/12/2009)
Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg

Hiệp định Thương mại Tự do EU - Hàn Quốc (EKFTA) Phần 2

(17/12/2009)
Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg

Hiệp định Thương mại Tự do EU - Hàn Quốc (EKFTA) Phần 3

(17/12/2009)
Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg