Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2006

(04/03/2009)
Tổng cục Thống kê

Số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Châu Phi

(26/02/2009)
Vụ Châu Phi - Tây Nam Á

Danh sách hiệp hội ngành hàng tại Việt Nam (List of business associations in Viet Nam)

(14/02/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Italia

Niên giám thống kê 2007

(12/02/2009)
Tổng cục thống kê

Khi Việt Nam đã vào WTO

(11/02/2009)
NXB Chính trị Quốc gia

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 20 năm đổi mới

(10/02/2009)
Tổng cục thống kê

Xuất khẩu của Việt Nam sang Châu Phi

(06/02/2009)
Vụ Châu Phi - Tây Nam Á

Lịch hội chợ triển lãm tại Việt Nam 2009

(05/02/2009)
Vietrade

Toàn văn hiệp định thương mại Việt - Mỹ

(02/02/2009)
Ủy ban hợp tác kinh tế quốc tế

Danh sách các đại lý các hãng tầu biển Việt Nam

(28/12/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile

Tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

(28/12/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại Chile

Những điều cần biết về pháp luật về chống bán phá giá

(21/10/2008)
VCCI

Khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ và một số giải pháp đối với Việt Nam

(06/10/2008)
Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

Các giải pháp để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam

(15/08/2008)
Ths.Phạm Thị Cải

Nghiên cứu các dịch vụ bán buôn bán lẻ và khả năng vận dụng vào Việt Nam

(06/08/2008)
TS.Nguyễn Thị Nhiễu

Một số giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển khi Việt Nam là thành viên của WTO

(06/08/2008)
TS. Phạm Thế Hưng

Định hướng chiến lược phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2015

(06/08/2008)
PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch

Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chè của Việt Nam

(06/08/2008)
TS.Nguyễn Thị Nhiễu