Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2009

(06/08/2009)
Tổng cục thống kê

Tình hình kinh tế thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009

(23/07/2009)
Bộ Công Thương

Tình hình xuất nhập khẩu tháng 6 và 2 quí đầu năm 2009

(22/07/2009)
Hải quan Việt Nam

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2008

(09/07/2009)
Tổng cục thống kê

Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009

(09/07/2009)
Tổng cục thống kê

Tóm tắt tình hình xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2009

(03/07/2009)
Vụ xuất nhập khẩu

Tóm tắt tình hình kinh tế phát triển của Việt Nam

(02/07/2009)
Ngân hàng thế giới

Tình hình xuất nhập khẩu tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2009

(29/06/2009)
Hải quan Việt Nam

Trích "Báo cáo kinh tế Việt Nam 2008"

(15/05/2009)
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương

Báo cáo mặt hàng đường năm 2008

(28/04/2009)
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Định hướng phát triển quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Châu Phi

(22/04/2009)
Vụ Châu Phi - Tây Nam Á

Toàn văn Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) Việt Nam - Nhật Bản

(22/04/2009)
Vụ Đa Biên

Luật đầu tư

(14/04/2009)
Viện quản lý kinh tế trung ương

Báo cáo ngành hàng chè 2008

(13/04/2009)
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nhượng quyền thương mại - Một số lưu ý cho các nhà nhận quyền

(09/04/2009)
Cổng thông tin về WTO và tiếp cận thị trường

Báo cáo mặt hàng cà phê 2008

(02/04/2009)
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Báo cáo ngành hàng cao su năm 2008

(31/03/2009)
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam sau một năm gia nhập WTO và phương hướng trong thời gian tới

(05/03/2009)
BỘ CÔNG THƯƠNG