Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Thương mại điện tử tại biên giới: Tìm hiểu về hải quan và thuế gián thu cho các thị trường Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu

(22/07/2021)
Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC)

Báo cáo tổng hợp của Hoa Kỳ về triển vọng mặt hàng gạo (Niên giám 2020-2021)

(12/04/2021)
Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston-Texas (Hoa Kỳ)

Giới thiệu sách "Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ"

(20/11/2020)
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston

Nhãn sản phẩm, đóng gói và vận chuyển hàng hóa xuất khẩu vào Hoa Kỳ

(09/03/2020)
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston

Bảo hộ nhãn hiệu thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ

(02/10/2019)
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston

Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ: thương mại điện tử cho các DN nhỏ và vừa Việt Nam bán hàng trực tuyến vào Hoa Kỳ

(12/08/2019)
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston

Thị trường quả bơ Hoa Kỳ

(10/05/2019)
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Sanfrancisco, Hoa Kỳ

Tình hình nhập khẩu và tập quán tiêu dùng quả xoài tại Hoa Kỳ

(05/03/2019)
Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ

Tình hình thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia châu Mỹ 7 tháng đầu năm 2012

(12/09/2012)
Vụ Châu Mỹ

Cơ chế giám sát và quản lý mặt hàng ống thép tiêu chuẩn nhập khẩu vào Hoa Kỳ

(24/08/2012)
Trung tâm thông tin cạnh tranh - Cục Quản lý Cạnh tranh

Báo cáo về khả năng kiện chống bán phá giá đối với mặt hàng giấy của Việt Nam

(24/08/2012)
Trung tâm thông tin cạnh tranh - Cục Quản lý Cạnh tranh

Quy chế giám sát và quản lý mặt hàng ống thép tiêu chuẩn nhập khẩu vào Hoa Kỳ

(27/06/2012)
Trung tâm thông tin cạnh tranh - Cục Quản lý Cạnh tranh

Thống kê số liệu XNK Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 1/2009

(25/03/2009)
Vụ Châu Mỹ

Thống kê số liệu XNK của Hoa Kỳ tháng 1/2009

(25/03/2009)
Vụ Châu Mỹ

Tổng quan về chính sách thương mại của Hoa Kỳ

(11/02/2009)
Vụ Châu Mỹ

Số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ tính đến tháng 11/2008

(20/01/2009)
Vụ Châu Mỹ

Số liệu xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ tính đến tháng 11 năm 2008

(20/01/2009)
Vụ Châu Mỹ

Văn hóa giao tiếp kinh doanh của Hoa Kỳ và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nhân Việt Nam

(02/01/2009)
Vụ Châu Mỹ