Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Bảo hộ nhãn hiệu thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ

(02/10/2019)
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston

Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ: thương mại điện tử cho các DN nhỏ và vừa Việt Nam bán hàng trực tuyến vào Hoa Kỳ

(12/08/2019)
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston

Thị trường quả bơ Hoa Kỳ

(10/05/2019)
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Sanfrancisco, Hoa Kỳ

Tình hình nhập khẩu và tập quán tiêu dùng quả xoài tại Hoa Kỳ

(05/03/2019)
Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ

Tình hình thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia châu Mỹ 7 tháng đầu năm 2012

(12/09/2012)
Vụ Châu Mỹ

Cơ chế giám sát và quản lý mặt hàng ống thép tiêu chuẩn nhập khẩu vào Hoa Kỳ

(24/08/2012)
Trung tâm thông tin cạnh tranh - Cục Quản lý Cạnh tranh

Báo cáo về khả năng kiện chống bán phá giá đối với mặt hàng giấy của Việt Nam

(24/08/2012)
Trung tâm thông tin cạnh tranh - Cục Quản lý Cạnh tranh

Quy chế giám sát và quản lý mặt hàng ống thép tiêu chuẩn nhập khẩu vào Hoa Kỳ

(27/06/2012)
Trung tâm thông tin cạnh tranh - Cục Quản lý Cạnh tranh

Thống kê số liệu XNK Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 1/2009

(25/03/2009)
Vụ Châu Mỹ

Thống kê số liệu XNK của Hoa Kỳ tháng 1/2009

(25/03/2009)
Vụ Châu Mỹ

Tổng quan về chính sách thương mại của Hoa Kỳ

(11/02/2009)
Vụ Châu Mỹ

Số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ tính đến tháng 11/2008

(20/01/2009)
Vụ Châu Mỹ

Số liệu xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ tính đến tháng 11 năm 2008

(20/01/2009)
Vụ Châu Mỹ

Văn hóa giao tiếp kinh doanh của Hoa Kỳ và những vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nhân Việt Nam

(02/01/2009)
Vụ Châu Mỹ

Hướng dẫn thực hiện Đạo luật Nông nghiệp Hoa Kỳ _Phần 1

(02/01/2009)
Vụ Châu Mỹ

Hướng dẫn thực hiện Đạo luật Nông nghiệp Hoa Kỳ _Phần 2

(02/01/2009)
Vụ Châu Mỹ

Giới thiệu về hệ thống phân phối của Hoa Kỳ

(30/12/2008)
Vụ Châu Mỹ

Tổng quan về Đạo luật Nông nghiệp của Hoa Kỳ và các lưu ý đối với doanh nghiệp xuất khẩu

(25/11/2008)
Vụ Châu Mỹ