Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Định hướng phát triển KT-XH của chính phủ mới ở Rumani

(24/11/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Quá trình tái cấu trúc kinh tế của Rumani

(12/11/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Đôi nét về tiềm năng công nghiệp của Rumani

(20/10/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Quan hệ thương mại Việt Nam- Rumani những năm gần đây

(03/08/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Giới thiệu doanh nghiệp Rumani cung ứng thiết bị điện

(04/07/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Rumani: Kế hoạch cải cách chính sách thuế 2015

(21/04/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin của Rumani

(29/01/2015)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Một số lưu ý tránh rủi ro trong kinh doanh tại thị trường Rumani

(17/11/2014)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Đôi nét về ngành công nghiệp than ở Rumani

(28/10/2014)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Tài liệu cơ bản về thị trường Romania cập nhật tháng 7 năm 2014

(14/07/2014)
Thương vụ Việt Nam tại Romania

Thỏa thuận ngân sách của Rumani 2014

(07/02/2014)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Chính sách cổ phần hóa DNNN của Rumani

(23/11/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Rumani 2013

(11/11/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Triển vọng tăng cường hợp tác Việt Nam-Rumani

(14/08/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Giới thiệu đôi nét về tiềm năng du lịch của Rumani

(12/07/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Giới thiệu về chiến lược ngành dầu khí Rumani

(30/05/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Đôi nét về tiềm năng thị trường Rumani

(03/04/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania

Triển vọng xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Rumani

(11/03/2013)
Thương Vụ Việt Nam tại Romania