Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Quá trình liên kết kinh tế và ký FTA của các nước GCC

(09/11/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Giới thiệu ngành sản xuất bông của Pakistan

(03/11/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tổng quan về thị trường Pakistan và quan hệ thương mại Việt Nam - Pakistan

(21/09/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu có bản CH Hồi giáo Pakistan

(13/08/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu cơ bản Pakistan (cập nhật tháng 3 năm 2012)

(25/04/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Thị trường Pakistan 11 tháng đầu năm 2011

(03/01/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu cơ bản CH Hồi giáo Pakistan

(22/10/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu cơ bản về thị trường Pakistan

(09/03/2010)
Vụ Châu Phi - Tây Nam Á

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 8 năm 2009

(03/09/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan

Hội chợ triển lãm tại Pakistan 2010 - 2011

(15/06/2009)
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan

Báo cáo phát triển của Pakistan (Pakistan Progress Report)

(29/04/2008)
AFACT

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Pakistan

(28/04/2008)
MOT