Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Số liệu nhập khẩu chè của Pakistan trong tháng 2 năm 2020

(06/07/2020)

Số liệu nhập khẩu chè của Pakistan trong tháng 1 năm 2020

(12/06/2020)

Số liệu nhập khẩu chè của Pakistan năm 2019

(02/06/2020)

Ấn phẩm giới thiệu về Hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Pakistan

(07/08/2015)
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á

Giới thiệu ngành bông Pakistan

(16/09/2014)
Vụ Châu Phi Tây Nam Á

Phương thức cơ bản khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Pakistan

(23/10/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Phương thức nhập khẩu hàng hóa trực tuyến vào Pakistan

(11/10/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Báo cáo Tiêu dùng và sản lượng gạo và lúa mì của Bangladesh niên vụ 2012-13 và dự báo 2013-14

(18/09/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Pakistan

(16/09/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu cơ bản Cộng hòa Hồi giáo Pakistan cập nhật tháng 9/2013

(12/09/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tổng quan hoạt động của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ của Pakistan nửa đầu năm tài chính 2012-13

(23/05/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Qui định và tiêu chuẩn mới về nhập khẩu hàng thực phẩm nông nghiệp của Pakistan 2013

(15/05/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tổng quan thương mại hàng hóa Pakistan nửa đầu năm tài chính 2012-2013

(07/05/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tổng quan ngành nông nghiệp Pakistan trong niên vụ 2012-13

(27/04/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Quy định và tiêu chuẩn nhập khẩu hàng thực phẩm vào Pakistan

(13/03/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Dự báo tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Pakistan năm 2013

(28/02/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Tài liệu cơ bản Pakistan (cập nhật 2013)

(25/02/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI TẠI PAKISTAN

(21/12/2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á