Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Quy định về thông tin xuất xứ trên nhãn hàng hóa của New Zealand

(03/05/2018)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Những điều chỉnh chính sách của New Zealand

(15/08/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Sách Môi trường Kinh doanh Thuận lợi tại New Zealand

(20/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Thị trường Rượu và Đồ uống New Zealand

(28/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Thị trường Gạo tại New Zealand

(27/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Ngành hàng Thủy sản tại New Zealand

(24/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

New Zealand công bố Bản Dự thảo Tiêu chuẩn Sức khỏe Hàng nhập khẩu (IHS) cho Trái Chôm Chôm tươi Nhập khẩu vào New Zealand

(03/10/2016)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Đánh giá tác động của việc phá giá đồng Nhân dân tệ đối với kinh tế Niu Di-lân

(15/10/2015)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Ảnh hưởng của đồng Nhân dân tệ tới Tỷ lệ tiền tệ thực (ORC) của New Zealand

(02/07/2015)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Thị trường gạo tại Niu Di-lân

(30/06/2015)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Quy định về nhãn mác sữa công thức và thức ăn trẻ em xuất khẩu của Niu Di-lân

(05/05/2015)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Giới thiệu thị trường New Zealand

(14/07/2014)
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Hiệp định về hợp tác kinh tế Đài Loan– Newzealand (ANZTEC)

(17/01/2014)
Thương vụ Việt Nam tại Ðài Loan

Hồ sơ thị trường New Zealand

(14/09/2012)
Cục Xúc tiến Thương mại

Thị trường hàng giày dép New Zealand

(09/06/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại New Zealand

New Zealand:Nhận định và dự báo tình hình kinh tế

(31/05/2009)
Thương Vụ Việt Nam tại New Zealand

New Zealand: Thị trường hàng Giày dép

(12/11/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại New Zealand

Giới thiệu về New Zealand- Tổng quan 1

(27/08/2008)
Thương Vụ Việt Nam tại New Zealand