Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Tài liệu cơ bản Maldives cập nhật tháng 4/2014

(10/04/2014)
Vụ Châu Phi Tây Nam Á

Tình hình thương mại của Man-đi-vơ nửa đầu năm 2013

(22/10/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Thị trường Maldives cập nhật tháng 9/2013

(07/10/2013)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Quan hệ thương mại Việt Nam và Man-đi-vơ 5 năm gần đây

(30/05/2012)
Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Kinh tế Maldives năm 2011

(24/04/2012)
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Giới thiệu thị trường Maldives và quan hệ với Việt Nam

(16/05/2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á

Giới thiệu thị trường Man-đi-vơ

(10/05/2010)
Vụ Châu Phi - Tây Nam Á