Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2018

(29/03/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Trường hợp của Việt Nam

(23/03/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Quy định nhập khẩu gạo vào Úc

(22/01/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2017

(21/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2017

(21/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc

(08/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2015-2016

(07/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Quy định chung đối với dán nhãn hàng nhập khẩu vào Úc

(07/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin Thị trường Úc tháng 11/2017

(07/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Giới thiệu sách “Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc”

(06/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này

(22/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin Thị trường Úc tháng 10/2017

(16/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2017

(27/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thị trường thuỷ sản của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường này

(19/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo nghiên cứu “Thị trường trái thanh long của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu trái thanh long Việt Nam vào thị trường này”

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo nghiên cứu Đánh giá việc thực hiện đưa trái xoài và trái vải vào thị trường Úc và bài học kinh nghiệm

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Sách: Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này

(15/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát vào Úc

(24/08/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia