Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2017

(18/04/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2015-2016

(23/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu thanh long tại Úc

(13/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2017

(02/03/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

​ Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2016

(20/02/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm vi phạm tháng 11/2016

(22/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin Thương vụ Úc tháng 11/2016

(13/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

​ Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2016

(09/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2016

(07/12/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Giới thiệu Báo cáo nghiên cứu “Thị trường thuỷ sản của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường này”

(23/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin thị trường vùng lãnh thổ Bắc Úc

(21/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc năm 2014-2015

(21/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin cơ bản về Bang Tasmania, Úc

(20/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin cơ bản về Bang Queensland, Úc

(20/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc trong năm 2015

(20/11/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2016

(21/10/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin Thị trường Úc tháng 9/2016 dành cho doanh nghiệp Việt Nam

(07/10/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại dịch vụ của Úc trong năm 2014-2015

(05/09/2016)
Thương vụ Việt Nam tại Australia