Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2016-2017

(12/02/2019)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-17 (Bản tiếng Việt)

(12/02/2019)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin thị trường Úc tháng 11/2018

(18/12/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2018

(29/11/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát

(09/11/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2018

(28/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin thị trường Úc tháng 7/2018

(13/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Hệ thống bán buôn rau quả tại Úc

(06/07/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Hệ thống bán buôn hàng may mặc tại Úc

(28/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong năm tháng đầu năm 2018

(27/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các điều kiện nhập khẩu mới đối với tôm đã được tẩm ướp hoặc nghiền nhập khẩu vào Úc

(27/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 4/2018

(27/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-2017

(07/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại của các Bang và vùng lãnh thổ của Úc trong năm 2016-2017

(07/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các điểm chính trong thương mại dịch vụ của Úc năm 2016-2017

(07/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 3/2018

(15/05/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2018

(25/04/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2018

(29/03/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia