Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

TUẦN TIN THỊ TRƯỜNG ÚC (23/09/2021)

(24/09/2021)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Chi tiết các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Úc năm 2019 và thị phần

(05/03/2020)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Úc về việc không tuân thủ các yêu cầu trong Hệ thống ESCAS đối với gia súc xuất khẩu sang Việt Nam

(10/07/2019)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vào Úc vi phạm tháng 04/2019

(04/06/2019)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2016-2017

(12/02/2019)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-17 (Bản tiếng Việt)

(12/02/2019)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin thị trường Úc tháng 11/2018

(18/12/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2018

(29/11/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các xét nghiệm áp dụng với thực phẩm diện giám sát

(09/11/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2018

(28/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin thị trường Úc tháng 7/2018

(13/08/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Hệ thống bán buôn rau quả tại Úc

(06/07/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Hệ thống bán buôn hàng may mặc tại Úc

(28/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong năm tháng đầu năm 2018

(27/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các điều kiện nhập khẩu mới đối với tôm đã được tẩm ướp hoặc nghiền nhập khẩu vào Úc

(27/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 4/2018

(27/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-2017

(07/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại của các Bang và vùng lãnh thổ của Úc trong năm 2016-2017

(07/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia