Tài liệu Ngày đưa lên Tác giả

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-2017

(07/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại của các Bang và vùng lãnh thổ của Úc trong năm 2016-2017

(07/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Các điểm chính trong thương mại dịch vụ của Úc năm 2016-2017

(07/06/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 3/2018

(15/05/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2018

(25/04/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2018

(29/03/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Trường hợp của Việt Nam

(23/03/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Quy định nhập khẩu gạo vào Úc

(22/01/2018)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2017

(21/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2017

(21/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc

(08/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2015-2016

(07/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Quy định chung đối với dán nhãn hàng nhập khẩu vào Úc

(07/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin Thị trường Úc tháng 11/2017

(07/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Giới thiệu sách “Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc”

(06/12/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này

(22/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Bản tin Thị trường Úc tháng 10/2017

(16/11/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2017

(27/09/2017)
Thương vụ Việt Nam tại Australia