(13/12/2021)

Tài liệu về xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc

Tài liệu về xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc

Thương vụ Hàn Quốc xin chia sẻ 02 tài liệu liên quan đến việc xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc cụ thể như sau:

   - Tài liệu 1: Xu hướng của ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc và việc tận dụng các ưu đãi của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

   - Tài liệu 2: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP và tác động lên ngành công nghiệp thực phẩm

Tải file đính kèm
2 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc