(30/10/2020)

Tài liệu giới thiệu thị trường Ma-rốc

Thực hiện chỉ đạo thường xuyên của Bộ Công Thương về công tác thông tin phục vụ doanh nghiệp trong bối cảnh thiếu thông tin thị trường, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc đã biên soạn cuốn Cẩm nang giới thiệu về thị trường này nhằm gửi đến các quý doanh nghiệp Việt Nam những thông tin hữu ích và chỉ tiết nhất nhằm hiểu tránh được những rủi ro và khai thác tốt thị trường trong thời gian tới.
Tài liệu giới thiệu thị trường Ma-rốc

Kính gửi quý độc giả và doanh nghiệp, 
 
 
Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc kính gửi tặng quý độc giả và doanh nghiệp file mềm cuốn sách Cẩm nang về thị trường Ma-rốc để nghiên cứu, tham khảo phục vụ nhu cầu nắm bắt thị trường Ma-rốc và phát triển kinh doanh. 
 
Thương vụ soạn cuốn sách này trong những tháng ngày Covid với mong muốn đem đến thông tin đầy đủ nhất tới các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần giải quyết vấn đề thiếu thông tin về thị trường Ma-rốc hiện nay. 
 
Cuốn sách vinh dự được Đại sứ Đặng Thị Thu Hà dành lời tựa đầu.
 
Các độc giả và doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ theo địa chỉ sau: ma@moit.gov.vn
Thương vụ Đsq sẽ trân trọng gửi tặng quý độc giả và doanh nghiệp file mềm cuốn sách để tham khảo.
 
Kính tặng,
 
Trân trọng
 
Trưởng Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc
Đỗ Việt Phương 
Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Maroc