(18/09/2015)

Tài liệu Danh mục phân loại mã HS hàng hóa của Đài Loan

Tài liệu "Danh mục phân loại mã HS hàng hóa của Đài Loan" được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp từ nguồn Hải quan Đài Loan.
Tài liệu Danh mục phân loại mã HS hàng hóa của Đài Loan

 Tài liệu gồm 4 file với đầy đủ phân loại mã HS gồm 8 số và mã HS gồm 10 bằng tiếng Anh và tiếng Trung cung cấp để doanh nghiệp tham khảo.

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc