(01/11/2017)

Tài liệu cơ bản về thị trường Bolivia

Mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước còn khiêm tốn, nhưng Bolivia là một thị trường tương đối phù hợp với trình độ và quy mô cũng như cách tiếp cận thị trường của Việt Nam. Dưới đây là những thông tin cơ bản về thị trường này để doanh nghiệp và bạn đọc tham khảo

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Brazil